Spring til indhold

Kvinder bruger fysioterapi mest

Kvinde får fysioterapi

En undersøgelse har vist, at der er flere kvinder end mænd, som går til fysioterapi. Har det noget at gøre med, at der er flere kvinder, der er opmærksomme på, at det er muligt at få tilskud fra det offentlige til at dække udgifterne? Det har muligvis noget at gøre med, at ældre kvinder oftere bliver syge med knogleskørhed (Osteoporose) og måske kommer ud for knoglebrud og skal i genoptræning hos en fysioterapeut. Den samme undersøgelse viste også, at over en 10-års periode er antallet af danskere, der besøger en fysioterapeut, er steget med lidt mere end 26%. Det er især den befolkningsgruppe, som er over 60 år gamle, som har medvirket til denne voldsomme stigning.

Aldersfordelingen

Men kigger vi på tallene i absolutte tal, så kan vi se, at de fleste mennesker, som går til fysioterapi, er mennesker på mellem 30 og 59 år. Ca. 215.000 personer ud af knapt 470.000 tilhører denne aldersgruppe. Har det noget at gøre med, at vi generelt er meget aktive i denne alder og dermed også oftere kommer til skade, som kan medføre behov for fysioterapi – enten som følge af en arbejds- eller en sportsskade? Antallet af mennesker i aldersgruppen fra 60+ udgør nemlig kun lige godt 185.000. At denne gruppe så har set en stigning på lige knapt 60% over det sidste årti, er ikke helt til at forstå. Det kan selvfølgelig hænge sammen med, at den danske befolkning generelt bliver ældre. Det er slet ikke usandsynligt, at forklaringen ligger der.

Brug for en lokal og dygtig fysioterapeut

De unge – altså dem fra alderen 0 – 19 år udgør en lille del af alle, som gør brug af fysioterapi. Det samme gælder dem, der er mellem 20 – 29 år gamle. I den sidste gruppe er der en sket en lille stigning over det sidste årti. Det kan muligvis hænge sammen med, at den gruppe ofte er meget aktive inden for sport. De bor fx i København eller Valby, imens de læser på universitetet. Samtidigt dyrker de sport, og nogle af dem kommer til skade. De vil få brug for en fysioterapeut her i Valby på et eller andet tidspunkt, fordi de vil gerne tilbage til deres sport. De vil måske gerne løbe et maraton, men må passe på den knæskade, de har fået. Fysioterapi i Valby kan derfor være meget vigtigt for dem. De vil jo ikke ende som invalide, inden de kommer i gang med et liv med familie, jobs og karriere.

Offentlig støtte til fysioterapi

Så er du en af dem, der muligvis har haft en sportsskade, og som har fået hjælp af en fysioterapeut, så fortæl dine medstuderende, at der er mulighed for at få offentlig støtte til behandlingen. Det kan jo være et incitament til, at en af dine studiekammerater kommer godt fra den skade, hun fik for nogle uger siden. Som studerende er det nemlig en ekstra (og ikke velkommen) udgift at skulle dække alle omkostningerne selv. Og ja, den samme undersøgelse viste også, at i gennemsnit så går en patient til fysioterapi cirka 9 gange om året. Så hvis det er en alvorlig skade, kan offentlig støtte være en god hjælp.