Spring til indhold

Konkurskarantæne

Et firma, der er blevet erklæret for konkurs, har haft en dårlig ledelse. Så kort kan det siges. Og det er sandt! Det betyder ikke nødvendigvis, at ledelsen bestod af mennesker, der ikke havde kvalifikationerne til at lede en virksomhed. Men det betyder helt sikkert, at ledelsen ikke har formået at følge med tiden og de nye krav, som hele tiden opstår. Det betyder sikkert også, at ledelsen ikke har haft et samlet overblik – og dermed har den taget nogle forkerte beslutninger. Det kan fx være omkring optagelsen af lån, så de ansatte kunne få deres løn til tiden. Det kunne også være omkring etablering af nye aktiviteter, som slet ikke kunne afsættes eller blive til gode og efterspurgte produkter.

Konkursen

Fordi ledelsen ikke har kunnet administrere virksomheden godt nok, er den så gået konkurs. Og en konkurs har et formål – det kan du læse om her. En konkursadvokat er derfor blevet udpeget til at kortlægge, hvad der egentlig er sket op til konkursen: Hvilke investeringer har virksomheden lavet, hvilke udgifter har den skullet dække, og hvordan har den administreret de lån, som den har været nødt til at optage. Under den kortlægningsproces kan det tænkes, at der er medlemmer af ledelsen, som har handlet uansvarligt. De har måske endda misbrugt nogle af virksomhedens ressourcer.

Karantæne efter konkurs

De personer kan derfor blive sat i det, som kaldes for konkurskarantæne – se her. I praksis betyder det, at den person, som har fået konkurskarantæne, ikke må deltage i ledelsen af et firma. Konkurskarantæne kan ramme både den nuværende ledelse eller tidligere medlemmer af ledelsen. Således kan det godt være, at en leder for en afdeling, som var ansat i firmaet for et år siden, kan blive sat i konkurskarantæne, hvis konkursadvokaten kan se, at han eller hun har gjort noget, der har ført til – eller bidraget til – at firmaet gik konkurs.

Og ja, det er ikke hvem som helst, der kan få sat en leder i konkurskarantæne. Faktisk er det kun konkursadvokaten, der kan indlede sådan en sag imod en person. Bliver en leder pålagt konkurskarantæne, så vil det meget ofte være for en ganske lang periode. Helt op til tre år. I det tidsrum må lederen altså ikke deltage i ledelsen af firmaet. Hvis han eller hun overtræder dette forbud, så kan der blive tale om at konkurskarantænen forlænges – eller endda at personen får en fængselsstraf.

Det kan være ødelæggende

Det kan derfor være totalt ødelæggende for den karantæneramtes karriere fremover. Ingen vil ansætte en leder med en uren straffeattest. Dette ved lederne som regel godt. Alligevel er der nogle ledere, der bliver fristet til at udføre tiltag med et firmas aktiver og ressourcer, som kan føre til konkursbegæring fra kreditorer. Bliver en person pålagt konkurskarantæne, så bliver hans eller hendes oplysninger registreret i Erhvervsstyrelsens konkurskarantæneregister. Dette er ikke et offentligt tilgængeligt register, men en konkursadvokat kan få oplysninger om en person, hvis skifteretten mener, at det vil kunne hjælpe advokaten i hans arbejde. Konkurskarantæne er derfor noget, alle ledere skal være opmærksomme på findes. Den bliver pålagt en person, der har misbrugt sin stilling og den kan ødelægge den pågældende persons liv fremover.