Spring til indhold

Demens er barskt

Deemente ældre skal hjælpes

Det er aldrig særligt sjovt, når man oplever, at en af ens forældre begynder at få problemer med helbredet. Der kan være komplikationer, som bliver til varige forhold, som du skal tage stilling til. En af de problemer, som flest mennesker oplever, at en af deres forældre begynder at lide af, er hukommelsestab. Demens er der nogen, der kalder det. Andre kalder det for Alzheimers. Der er mange forskellige betegnelser og grader af hukommelsestab. Derfor så vil jeg nu kun bruge ordet ’demens’ som en reference til alle grader af hukommelsestab.

Passe godt på

Når et menneske har demens, så skal man passe på det. Så godt man kan. Det kan være svært. Ikke kun for dig. Så sandelig også for den demente. Det kan godt være, at mennesket kan huske, hvad der skete for 3 år siden, men overhovedet ikke, hvad der skete for bare 1 time siden. Den tilstand kan skabe angst og panik hos den syge person. Panik og urolighed skal man undgå. Panikreaktioner kan volde skade. Ikke kun på den syge – også på omgivelserne.

Derfor kan det være en god idé at forsøge at holde et menneske med demens roligt. Og det skal selvfølgelig ikke gøres med brug af beroligende midler. Især ikke, når der faktisk findes hjælpemidler, der kan gøre arbejdet. Det kan fx være en robothund til demente, som er blød og dejlig at røre ved. Den gør ikke højt, sviner ikke, skal ikke have mad, og den behøver heller ikke at blive luftet. Den kan hjælpe til, at den demente person bliver rolig.

Musik hjælper

Det kan også være, at en inmuRELAX interaktiv musikpude kan gøre arbejdet. Den kan spille beroligende musik, så den urolige eller angste person falder til ro. Sådan en musikpude – eller en robothund – er mekaniske. Det er ikke medicin. Og derfor bliver de meget ofte brugt i forbindelse med mennesker, der er urolige. Enten på grund af sygdom (demens, fx) eller på grund af angst. (Fx anvender rigtigt mange tandlægeklinikker interaktive musikpuder, så deres patienter kan overvinde deres angst.)

Mange komplikationer undervejs

Demens er en sygdom, som udvikler sig. Og der kan komme andre komplikationer til undervejs. Derfor kan det være godt at forberede sig på udviklingen. Der findes demenspakker ( https://dk.gloriamundicare.com/demenspakke-lille-til-hjemmeboende-demente.html ), som kan hjælpe den demente i hverdagen. Den kan indeholde hjælpemidler, der minder om aftaler eller om tidspunkter for indtag af medicin. Den kan indeholde en tyngdevest, som kan bruges af den demente, når uroligheden i kroppen melder sig. Den kan også indeholde andre hjælpemidler, som fx en robothund og lignende.

Der findes en del specialforretninger, som har viden og erfaring med at sammensætte demenspakker. Og det er ofte værd at henvende sig direkte til den slags forretninger. De vil ofte kunne give dig en pakke, som er billigere, end hvis du skulle købe produkterne et for et, efterhånden som sygdommen udvikler sig. Og samtidigt vil du naturligvis kunne få vejledning i, hvordan produkterne bruges. På den måde kan du forberede dig til de lidt sværere timer, som den syge i din familie skal igennem. Og naturligvis er der garanti på produkterne i sådan en demenspakke.